torsdag 28. februar 2013

Om lesing. Vakkert! Dette MÅ du bare lese!

"Tja, hun var en leser. Hvis Edward ikke kunne leve uten å skrive, kunne ikke hun leve uten å lese. Så uten meg, Edward, sier hun, har du ikke noe formål med forfattergjerningen din. Han var en formidler som øste av sine ressurser, hun en mottaker som ble rikere jo mer hun tok imot. Hun ordnet opp i kaoset i sitt eget hode ved å kultivere det gjennom andres formuleringer, og med dette mente hun et liv med lesing som hun brukte til å skape seg sin egen interessante arkitektur og geografi. Gjennom årene hadde hun bygd opp et rikt og sivilisert landskap, fullt av historie og kultur, med utsiktspunkter og utsyn som hun aldri hadde drømt om på den tiden da Edward ønsket å offentliggjøre visjonene sine. "

Utdraget er fra boken "Tony & Susan" skrevet av Austin Wright.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar